Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Συνόδου

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (MASTERCLASSES)

15:30 – 16:00   Εγγραφές
16:00 – 17:30   Μιχελινάκης Γιώργος 
•  Η ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση από το Α έως το Ω. Πρακτική επίδειξη ψηφιακής σάρωσης επί εκμαγείου.
17:30 – 18:00   Διάλειμμα
18:00 – 19:30   Αγγελόπουλος Χρίστος / Μακρής Νίκος
•  Ενδοστοματική ακτινογραφία, συσκευές, τεχνικές, σύγχρονα δεδομένα.
19:30 – 20:00   Διάλειμμα
20:00 – 21:30   Τολίδης Κοσμάς
•  Αποκαταστατική Οδοντιατρική: Επίδειξη όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων από το πιο απλό μέχρι και το πιο σύνθετο.

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Α´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΛΕΥθΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

08:30 – 09:15   Εγγραφές Συνέδρων
09:15 – 10:30   Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10:30- 11:00    Διάλειμμα

Β´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

11:00 – 11:50   Αγγελόπουλος Χρίστος / Μακρής Νίκος (Ακτινολογία)
• Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (CBCT). Ανατομία / Παθολογία. Τι πρέπει να γνωρίζει ο γενικός οδοντίατρος.
11:50 – 12:30   Οικονομίδης Nικόλαος (Ενδοδοντία)
• Bοϋλικά στην Ενδοδοντία
12:30 – 12:45   Συζήτηση
12:45 – 13:15   Σακελλάρη Δήμητρα (Περιοδοντολογία)
• Σύγχρονες κατευθύνσεις στη μη-χειρουργική περιοδοντική θεραπεία.
13:15 – 13:45   Ζουλούμης Λάμπρος (Χειρ. Στόματος)
• Ο μετεγχειρητικός πόνος στη χειρουργική στόματος.
13:45 – 14:00   Συζήτηση

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

14:00 – 14:30   Τελετή Έναρξης
• 1959 – 2019 : Εξήντα χρόνια απο την ίδρυση της οδοντιατρικής Σχολής θεσσαλονίκης.
Ζουλούμης Λάμπρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης
14:30 – 15:30
  Γεύμα

Γ´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

15:30 – 16:10   Τολίδης Κοσμάς (Οδ. Χειρουργική)
• Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις κλινικές προκλήσεις και απαντήσεις.
16:10 – 16:50   Σακελλάρη (Περιοδοντολογία)
• Χορήγηση αντιβιοτικών στην Περιοδοντολογία. Επηρεάζει το παγκόσμιο πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής;
16:50 – 17:00   Συζήτηση
17:00 – 17:30  
Διάλειμμα

Δ´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΛΕΥθΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

17:30 – 18:15   Ελεύθερες Ανακοινώσεις.
18:15 – 18:45   Τολίδης Κοσμάς (Οδ. Χειρουργική)
• Η χρήση των ινών στην αποκαταστατική οδοντιατρική.
18:45 – 19:15  
Οικονομίδης Nικόλαος (Ενδοδοντία)
• Συντηρητική ή Χειρουργική αντιμετώπιση ενδοδοντικών περιστατικών;
19:15 – 19:30   Συζήτηση
21:00  
Δεξίωση

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Ε´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΛΕΥθΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

09:00 – 10:30   Ελεύθερες Ανακοινώσεις
10.30 – 11:00   Διάλειμμα

ΣΤ´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

11.00 – 11:40   Αγγελόπουλος Χρίστος (Ακτινολογία)
• Ακτινοπροστασία στην Οδοντιατρική. Τελικά πόσο κινδυνεύουμε από την ακτινοβολία;
11:40 – 12:20   Οικονομίδης Nικόλαος (Ενδοδοντία)
• Υγρά διακλυσμού και αντισηπτικά στην ενδοδοντική θεραπεία. 
12:20 – 12:30   Συζήτηση
12:30 – 13:00   Σακελλάρη Δήμητρα (Περιοδοντολογία)
• Διαγνωστικές μεθοδολογίες στην Περιοδοντολογία.Δεδομένα από τις τεχνολογίες «αιχμής».
13:00 – 13:30   Τολίδης Κοσμάς (Οδ. Χειρουργική)
• Κλινικές εφαρμογές των Laser στην οδοντιατρική.
13:30 – 13:45   Συζήτηση
13:45 – 14:15  
Διάλειμμα

Ζ´ ΣYΝΕΔΡΙΑ – ΕΛΕΥθΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΗ

14:15 – 14:45   Ελεύθερες Ανακοινώσεις
14:45 – 15:30   Μακρής Νίκος (Ακτινολογία)
• Η χρήση της Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας (CBCT) στην Ενδοδοντία.
15.30   Λήξη Εργασιών της 26ης Παγκρήτιας Στοματολογικής Συνόδου

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα της συνόδου

Sponsored by