MasterClasses

MasterClasses

MasterClass 1o
Γιώργος Μιχελινάκης (Διάρκεια 105′)

Η ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση από το Α έως το Ω. Πρακτική επίδειξη ψηφιακής σάρωσης επί εκμαγείου.

Κατά την διάρκεια του Masterclass θα γίνει συζήτηση για τις ενδείξεις εφαρμογών της ψηφιακής ενδοστοματικής αποτύπωσης τόσο στην κινητή όσο και στην ακίνητη προσθετική. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίαση κλινικών περιστατικών, θα αναλυθούν οι παράμετροι της ψηφιακής αποτύπωσης που αφορούν σε ενδοσχισμική/υποουλική αποτύπωση, σε αποτύπωση του προφίλ ανάδυσης επιεμφυτευματικών ακίνητων αποκαταστάσεων, σε αποτύπωση οδοντικών ολικών τόξων, σε αποτύπωση ολικά νωδών τόξων με οδοντικά εμφυτεύματα, σε αποτύπωση ολικά νωδών γνάθων για κατασκευή ψηφιακών οδοντοστοιχιών καθώς και σε ψηφιακή αποτύπωση της δήξης. Θα παρουσιαστούν επίσης όλες οι βασικές αρχές που διέπουν την τρισδιάσταση εκτύπωση καθώς η ψηφιακή αποτύπωση και το additive manufacturing είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες με την ψηφιοποίηση του σύγχρονου προσθετικού σχεδίου θεραπείας.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι αρχές λειτουργίας και οι δυνατότητες της πλατφόρμας (Dental Desktop) του ψηφιακού ενδοστοματικού σαρωτή Trios3 (3shape) και θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη σε εκμαγεία ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν ψηφιακά και οι ίδιοι εφ’οσον το επιθυμούν.

MasterClass 2o
Κοσμάς Τολίδης (Διάρκεια 105′)

Αποκαταστατική Οδοντιατρική: Επίδειξη όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων από το πιο απλό μέχρι και το πιο σύνθετο.

Στο κλινικό φροντιστήριο επανορθωτικής οδοντιατρικής θα πραγματοποιηθεί επίδειξη όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων από το πιο απλό στο πλέον σύνθετο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από βίντεο αλλά και ζωντανής επίδειξης να πάρουν όλα τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές στην καθημερινή κλινική πράξη. Αποκαταστάσεις με ίνες, επιδιόρθωση αισθητικών αποκαταστάσεων, επανασυγκόλληση τμήματος δοντιού, παρουσίαση συμβαμάτων και άλλα, θα αποτελέσουν το αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας.

MasterClass 3o
Μακρής Νίκος / Χρίστος Αγγελόπουλος (Διάρκεια 105′)

Ενδοστοματική Ακτινογραφία. Συσκευές, Τεχνικές, Σύγχρονα Δεδομένα.

Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων οδοντιάτρων με τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές στην οδοντιατρική και πιο συγκεκριμένα στις ενδοστοματικές απεικονιστικές τεχνικές.

Θα παρουσιαστούν και οι δύο σύγχρονες τάσεις της ενδοστοματική ψηφιακής απεικόνισης: Η ψηφιακή απεικόνιση με συστήματα πλακών φωσφόρου και η ψηφιακή απεικόνιση με συμπαγείς αισθητήρες (τύπου CCD ή C-MOS).

Η αμεσότητα στη ψηφιακή απεικόνιση φαίνεται να είναι το κύριο πλεονέκτημα των συμπαγών αισθητήρων, ενώ η ευκολία στη χρήση, η σχετική ευλυγισία και συμπεριφορά παρόμοια με αυτή του συμβατικού φιλμ φαίνεται να είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων που βασίζονται σε πλάκες φωσφόρου.

Η ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων και των δύο τύπων είναι σχεδόν πανομοιότυπη με εφαρμογές λογισμικού οι οποίες καλύπτουν σχεδόν οποιαδήποτε ανάγκη που έχει ο σύγχρονος οδοντίατρος. Αυτό περιλαμβάνει ψηφιακές μετρήσεις μήκους και εύρους, καθώς επίσης και γωνίας, διάφορα εργαλεία ενίσχυσης και βελτίωσης της ψηφιακής εικόνας και ιδιαίτερα εκτεταμένες υπηρεσίες αρχειοθέτησης των ψηφιακών εικόνων.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων είναι η σχετικά μειωμένη ακτινοβολία στον ασθενή η σχεδόν άμεση απεικόνιση και η εξαιρετικά λειτουργική αρχειοθέτηση των ψηφιακών ατινογραφιών. Το κύριο μειονέκτημα και των δύο ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων είναι η παραγωγή δισδιάστατων εικόνων από πολύπλοκες τρισδιάστατες δομές. Ως εκ τούτου, υπάρχει πλήρης αδυναμία εκτίμησης πάχους της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας ή σε βάθος εκτίμηση διάφορων παθολογικών βλαβών.

Οι συμμετέχοντες στο κλινικό φροντιστήριο έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν αντιπροσωπευτικά συστήματα τόσο πλακών φωσφόρου όσο και ψηφιακά συστήματα συμπαγών αισθητήρων, όπου θα μπορέσουν να συνεκτιμήσουν τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών, καθώς επίσης και την ευχρησία ή μη στην ενσωμάτωση των παραπάνω συστημάτων στο οδοντιατρείο τους.

Οι δύο εισηγητές κ. Χρίστος Αγγελόπουλος και κ. Νίκος Μακρής θα συζητήσουν και θα αναλύσουν τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργικότητα των παραπάνω συστημάτων μέσα από την εμπειρία πολλών χρόνων στη χρήση των ψηφιακών συστημάτων ενδοστοματικής ακτινογραφίας.

Οι συμμετέχοντες στα κλινικά φροντιστήρια θα λάβουν δώρο υλικά αξίας 35€, προσφορά του Συνεταιρισμού Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Θ.)

Sponsored by